{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc đưa ra 15 biện pháp ổn định ngoại thương và vốn đầu tư nước ngoài, ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng

Ngày đăng:2020-08-14 15:39:42   

 

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây công bố "Ý kiến về tiếp tục làm tốt công tác ổn định ngoại thương và vốn đầu tư nước ngoài", nêu ra chính sách và biện pháp ổn định ngoại thương và vốn đầu tư nước ngoài.

 

Ngày 13/8, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Nhiệm Hồng Bân cho biết, mục tích đưa ra các biện pháp hữu quan là tiếp tục ổn định chủ thể ngoại thương , ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, ổn định và mở rộng vốn đầu tư nước ngoài.

 

Ngày 13/8, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, từ tháng 1- năm nay, Trung Quốc thực tế sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đạt 535, tỷ Nhân dân tệ, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 1,8% so với tháng trước, từ tăng trưởng âm chuyển thành tăng trưởng dương.

 

Ông Nhiệm Hồng Bân còn cho biết, Bộ Thương mại sẽ tích cực thực thi biện pháp, thúc đẩy ổn định phồn vinh và phát triển của Hồng Công.