{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Chủ tịch Ủy ban Quản lý giám sát ngành bảo hiểm Trung Quốc Quách Thụ Thanh: Mở cửa đối ngoại ngành tài chính là nhiệm vụ hàng đầu mở cửa đối ngoại của Trung Quốc

Ngày đăng:2020-08-18 15:28:27   

  Theo tin Đài chúng tôi: Gần đây, Chủ tịch Ủy ban Quản lý, giám sát ngành bảo hiểm Trung Quốc Quách Thụ Thanh cho biết, Trung Quốc trước sau như một thực thi chính sách cải cách mở cửa, mở cửa đối ngoại ngành tài chính là nhiệm vụ hàng đầu mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, phải tạo môi trường kinh doanh thị trường hoá, pháp trị hoá và quốc tế hoá hơn nữa.

 

  Ông Quách Thụ Thanh cho biết, sau khi xảy ra dịch Covid-19, một số nước ứng phó yếu kém, nhưng lại chuyển dịch mâu thuẫn ra nước ngoài bằng nhiều cách. Mỹ đã đưa doanh nghiệp và cơ cuan của Trung Quốc và một số nước khác vào "danh sách thực thể", dồn dập gây chuyện. Những cách làm này đã ảnh hưởng tới sự hợp tác kinh tế-thương mại bình thường, tăng thêm nhiều biến số cho việc phục hồi kinh tế toàn cầu, ổn định tài chính và an ninh tài chính đều bị quấy nhiễu.