{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Nghiệp vụ thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ giữa Trung Quốc với các nước xung quanh cũng như các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” trong năm 2019 tăng trưởng rõ rệt

Ngày đăng:2020-08-18 15:29:56   

Theo tin Đài chúng tôi: Gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc-Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố "Báo cáo quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ năm 2020" cho thấy, dưới sự thúc đẩy của nhu cầu thị trường, trong những năm gần đây, việc sử dụng đồng Nhân dân tệ tại các nước xung quanh cũng như các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" giành được tiến triển tích cực.

 

Năm 2019, tổng kim ngạch thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới giữa Trung Quốc và các nước xung quanh đã tăng 18,5% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" tăng 32% so với cùng kỳ.

 

Đồng Nhân dân tệ đã thực hiện giao dịch trực tiếp với tiền tệ của nước xung quanh cũng như các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" như Rinh-ghít, Ma-lai-xi-a, đô-la Xin-ga-po, bạt Thái Lan,v.v, thực hiện giao dịch trong khu vực với tiền tệ của nước như Riên, Cam-pu-chia,v.v..

 

Ngân hàng Trung ương của các nước như Hàn Quốc, Xin-ga-po, Thái Lan, Phi-li-pin, In-đô-nê-xi-a,v.v đã đưa đồng Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối.