{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Giải mã bí quyết thành công đằng sau “kỳ tích Thâm Quyến”

Ngày đăng:2020-08-31 17:24:30   

 

  Đài chúng tôi ngày 26/ ra bình luận nhan đề: Giải mã bí quyết thành công đằng sau "kỳ tích Thâm Quyến".

 

  năm qua, Thâm Quyến đã từ một huyện nông nghiệp lạc hậu phát triển thành một đô thị sáng tạo quốc tế hóa tràn đầy sức sống, GDP tăng từ không đến triệu Nhân dân tệ lên gần tỷ Nhân dân tệ. Tạp chí "Nhà kinh tế" Anh đánh giá rằng, "cả thế giới có hơn đặc khu kinh tế, mẫu mực thành công số một chính là ‘kỳ tích Thâm Quyến’". Trong lời tựa cuốn sách "Học tập Thâm Quyến", chuyên gia vấn đề Trung Quốc nổi tiếng Mỹ Eara F Vogel thẳng thắn rằng, "Thế giới này không có thành phố nào có thể đuổi kịp tốc độ phát triển của Thâm Quyến, đây là cánh cửa phía Nam đi ra thế giới của Trung Quốc".

  Trong quá trình sáng tạo kỳ tích phát triển, sáng tạo khoa học công nghệ luôn là động lực then chốt của Thâm Quyến. Trụ sở của các công ty Huawei, Tencent v.v đều đặt tại Thâm Quyến.

 

  Sự phát triển vượt bậc trong năm của Thâm Quyến là hình ảnh thu nhỏ về cải cách mở cửa của Trung Quốc thu được thành tựu lịch sử, là minh chứng sinh động về đảng cầm quyền ở Trung Quốc đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc mở ra con đường Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.