{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Bộ Thương mại và Bộ Khoa học-công nghệ Trung Quốc điều chỉnh công bố “Danh sách công nghệ cấm và hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc”

Ngày đăng:2020-08-31 17:24:51   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/8, Bộ Thương mại và Bộ Khoa học-công nghệ Trung Quốc điều chỉnh công bố "Danh sách công nghệ cấm và hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc".

 

Việc điều chỉnh "Danh sách" lần này cả thảy liên quan đến điều khoản. Theo "Điều lệ Quản lý xuất nhập khẩu công nghệ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", miễn là công nghệ liên quan chuyển dịch ra nước ngoài, bất kể dưới hình thức thương mại, đầu tư hay hình thức khác, đều cần tuân thủ nghiêm khắc quy định của "Điều lệ".