{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Ngân hàng AIIB phê chuẩn cấp tín dụng 100 triệu USD để ủng hộ Băng-la-đét phòng, chống dịch bệnh

Ngày đăng:2020-08-31 17:25:57   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 28/ tuyên bố phê chuẩn cấp tín dụng triệu USD để ủng hộ Băng-la-đét nâng cao năng lực xét nghiệm, theo dõi và điều trị COVID-19, đồng thời giúp nước này nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh lâu dài.

 

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á trong thông báo viết, một số người dân Băng-la-đét vẫn sống trong nơi ở thô sơ thiếu hạ tầng và dịch vụ công, Chính phủ Băng-la-đét đối mặt với rất nhiều thách thức trong ứng phó dịch bệnh. Hơn 80% người lao động Băng-la-đét tập trung tại các bộ phận không chính thức, bên cạnh đó, nước này còn có một số đông lao động ra ngoài làm thuê, gây nhiều khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

 

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cho biết, dự án này sẽ hợp tác với Ngân hàng Thế giới. Tháng năm nay, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á cung cấp tín dụng triệu USD cho Băng-la-đét để hỗ trợ nước này ứng phó dịch bệnh.