{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì và triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Thúc đẩy việc bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao trên lưu vực sông Hoàng Hà

Ngày đăng:2020-09-01 17:10:07   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/8, khi chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, cần phải lấy việc bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao trên lưu vực sông Hoàng Hà làm sự nghiệp vĩ muôn thuở vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, khiến sông Hoàng Hà trở thành sông hạnh phúc mang lại phúc lợi cho nhân dân.

 

Hội nghị nhấn mạnh, cần phải căn cứ theo tình hình của từng địa phương, tôn trọng quy luật, cải thiện môi trường sinh thái của lưu vực sông Hoàng Hà; Cần phải dốc sức thúc đẩy lợi dụng tài nguyên nước sông Hoàng Hà tiết kiệm và tập trung, suy nghĩ lâu dài về giảm thiểu các thiên tai hạn hán và lũ lụt.

 

Hội nghị còn xem xét "Báo cáo tổng thể về tình hình tuần thị vòng thứ của Trung ương Đảng khoá 19".