{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức toạ đàm về công tác Tây Tạng lần thứ 7 – Tổng Bí thư Tập Cận Bình trình bày phương châm và sách lược quản lý Tây Tạng trong thời đại mới

Ngày đăng:2020-09-01 17:11:08   

 

Theo tin Đài chúng tôi: Buổi toạ đàm về công tác Tây Tạng lần thứ của Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 28-29/8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nêu rõ, làm tốt công tác Tây Tạng cần phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, chế độ tự trị khu vực dân tộc, cần phải kiên trì tư tưởng chiến lược quản lý đất nước nhất định phải quản lý biên giới, quản lý biên giới trước tiên cần ổn định Tây Tạng, cần phải coi việc bảo vệ thống nhất đất nước, tăng cường đoàn kết dân tộc là điểm xuất phát và trọng điểm của công tác Tây Tạng, cần phải kiên trì nguyên tắc quan trọng quản lý Tây Tạng theo pháp luật, làm giàu cho nhân dân chấn hưng Tây Tạng, xây dựng Tây Tạng lâu dài, ngưng tụ lòng dân, củng cố nền tảng, cần phải trù tính chung hai đại cục trong nước và quốc tế, cần phải coi việc cải thiện an sinh xã hội và ngưng tụ lòng dân là điểm xuất phát và điểm dừng chân trong phát triển kinh tế-xã hội, cần phải thúc đẩy giao lưu đi lại và hội nhập giữa các dân tộc, cần phải kiên trì định hướng Trung Quốc hóa tôn giáo của Trung Quốc, quản lý công việc tôn giáo theo pháp luật, cần phải kiên trì đặt việc bảo tồn sinh thái lên vị trí hàng đầu, cần phải tăng cường xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng chính trị.