{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Địch lâu (vọng gác) quy mô lớn nhất, tầm cỡ cao nhất trên Vạn Lý Trường Thành chính thức mở cửa

Ngày đăng:2020-09-14 22:51:39   

 

Theo tin Đài chúng tôi: Khu trưng bày sinh thái Trường Thành Cửu Nhãn Lâu, Địch Lâu (vọng gác) quy mô lớn nhất, tầm cỡ cao nhất trên Vạn Lý Trường Thành ngày 12/ chính thức mở cửa đón khách, du khách có thể đặt vé qua mạng và đến tham quan.

Khu trưng bày sinh thái Trường Thành Cửu Nhãn Lâu nằm ở ngọn chính núi Hỏa Diệm cao mét so với mặt biển ở thị trấn Tứ Hải, quận Diên Khánh, thành phố Bắc Kinh.