{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Lượng tiếp đón du khách tại các khu du lịch hạng A Trung Quốc đã khôi phục 70% so với cùng kỳ năm ngoái

Ngày đăng:2020-09-28 17:26:33   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/9, Phóng viên từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc được biết, tình hình khôi phục làm việc và sản xuất ngành Văn hóa và Du lịch Trung Quốc thể hiện xu thế tích cực theo hướng tốt, trong quý ba năm nay, lượng tiếp đón du khách tại các khu du lịch hạng A Trung Quốc đã đạt 70% so với cùng kỳ năm ngoái, và có một số khu đã sắp ngang bằng với cùng kỳ năm ngoái.

 

Theo giới thiệu, tính đến ngày 24/9, cả thảy đã mở cửa rạp hát trong cả nước, chiếm 53,87%.

 

Tính đến trung tuần tháng 9, tỷ lệ khôi phục kinh doanh của các công ty du lịch lữ hành trong toàn quốc đạt 75,72%, nghiệp vụ du lịch tua đã khôi phục 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khách sản có sao đang đẩy nhanh khôi phục kinh doanh, đã có khách sản có sao khôi phục kinh doanh, đạt tỷ lệ 91%.