{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Huyện nghèo của 17 tỉnh và Khu tự trị Trung Quốc như Vân Nam, Tân Cương v.v thoát nghèo toàn bộ

Ngày đăng:2020-11-16 16:19:57   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/11, Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương,Trung Quốc công bố báo cáo cho biết, huyện nghèo Tân Cương đã thực hiện thoát nghèo toàn bộ. Cùng ngày, Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam công bố báo cáo cho biết, toàn bộ các huyện nghèo trong tỉnh đã thực hiện thoát nghèo.

 

Tính đến ngày 14/11, các huyện nghèo của tỉnh và Khu tự trị Trung Quốc như Tân Cương, Vân Nam, Giang Tây, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông Cổ, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Tây Tạng, Thiểm Tây, Thanh Hải v.v đã thoát nghèo toàn bộ.

 

Người phụ trách liên quan Văn phòng Xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, sau khi thoát nghèo, các huyện nghèo phải duy trì tính ổn định và tính liên tục của các biện pháp liên quan như trách nhiệm, chính sách, hỗ trợ và giám sát quản lý, đảm bảo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công kiên thoát nghèo trước cuối năm 2020.