{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Nhà máy thủy điện Tam Hiệp Trung Quốc lập kỷ lục thế giới về lượng phát điện năm của một nhà máy thủy điện

Ngày đăng:2020-11-19 16:22:50   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/11, Công ty hữu hạn Tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc cho biết, trong tình hình phát huy đầy đủ hiệu quả tổng hợp về các mặt như phòng chống lũ lụt, vận tải đường thủy, sử dụng tài nguyên nước v.v, lượng phát điện năm của Nhà máy thủy điện Tam Hiệp đã đạt 103, tỷ Kilôwatt giờ vào giờ phút ngày 15/11, phá kỷ lục thế giới về lượng phát điện năm tỷ triệu Kilôwatt giờ của Nhà máy thủy điện Itaipu châu Nam Mỹ lập vào năm 2016.

 

Mùa lũ năm nay, lưu vực sông Trường Giang có đợt lũ lớn, đỉnh lũ cao nhất đạt nghìn m3/giây, là điều hiếm có trong lịch sử. Nhưng Nhà máy Tam Hiệp luôn duy trì trạng thái an toàn, ổn định, các tổ máy và thiết bị trong tình trạng có thể kiểm soát.