{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

三星堆遗址近期再次出土一件青铜神树 提取工作耗时4月

Di chỉ Tam Tinh Đôi gần đây lại khai  quật được cây thiêng bằng đồng điếu,  công tác lấy ra mất thời gian 4 tháng

Ngày đăng:2021-09-08 11:07:11   

Hố cúng tế số 3, Di chỉ Tam Tinh Đôi gần đây đã khai quật được một cây thiêng bằng đồng điếu. Cây thiêng này được phát hiện vào tháng 3 năm nay, công tác lấy ra kéo dài 4 tháng, đến tận ngày 15 tháng 7 mới được khai quật ra.

Cây thiêng bằng đồng điếu này lộ ra một góc ở khoảng chính giữa hố cúng tế số 3 vào tháng 3 năm nay, cùng với việc thúc đẩy khai quật khảo cổ, thân cây của cây thần và đồ trang trí bánh răng mặt trời trên đó đã hoàn toàn lộ ra, các kết cấu cành cây và nụ hoa... cũng lần lượt được phát hiện ở xung quanh. Do thân cây dính chặt với hai chiếc ngà voi, ngà voi lại xếp đè lên các di vật văn hóa khác trong hố nên công tác khai quật tương đối phức tạp, cuối cùng đến tận ngày 15 tháng 7 năm nay mới hoàn thành việc khai quật lấy ra. 

 

Nguồn: Chinanews.com, tạp chí Hoa Sen,video: Xxcb.cn