{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

“Tay nghề chế biến chè cổ truyền của Trung Quốc và phong tục tập quán liên quan” được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngày đăng:2022-11-30 18:28:26   

Tối 29/11, “Tay nghề chế biến chè cổ truyền của Trung Quốc và phong tục tập quán liên quan” do Trung Quốc nộp đơn xin công nhận di sản văn hóa đã thành công thông qua đánh giá và xem xét, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến nay, Trung Quốc đứng đầu thế giới với 43 hạng mục được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.