{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Lưu vực sông Trường Giang Trung Quốc đã xây dựng 13 khu bảo tồn thiên nhiên bảo vệ cá heo Trường Giang

Ngày đăng:2022-12-01 11:03:56   

Ngày 28/11, Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Sinh thái Thiên nhiên Bộ Sinh Thái và Môi trường Trung Quốc Thôi Thư Hồng cho biết, lưu vực sông Trường Giang đã xây dựng 13 khu bảo tồn thiên nhiên liên quan việc bảo vệ cá heo sông Trường Giang, che phủ 40% vùng sông có cá heo sông Trường Giang, bảo vệ gần 80% các loại giống.

 

Tháng 12/2020, Trung Quốc ban hành Luật bảo vệ sông Trường Giang, luật pháp lưu vực đầu tiên của Trung Quốc, cung cấp sự bảo đảm pháp trị quan trọng cho việc bảo vệ tính đa dạng sinh học của sông Trường Giang.

 

Được biết, tại những đoạn sông chính Trường Giang ở Nam Kinh, Vũ Hán, v,v, tần suất xuất hiện cá heo Trường Giang đã tăng rõ rệt, tại một số vùng sông chỉ một đàn đã lên tới hơn 60 con.