{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Nhiều khu bảo tồn thiên nhiên ở Trung Quốc đã được đưa vào Danh sách xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế

Ngày đăng:2022-12-12 16:16:58   

Ngày 10/12, tại Mông-tơ-rê-an, Ca-na-da, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã công bố Danh sách xanh của Liên minh đã được cập nhật, 11 khu bảo tồn thiên nhiên của Trung Quốc bao gồm Khu thắng cảnh Hoàng Quả Thụ và Công viên quốc gia Thần Nông Giá đã được đưa vào danh sách.

 

Danh sách được công bố trong giai đoạn thứ hai của Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP15) bao gồm 18 khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó có 11 khu ở Trung Quốc, 3 khu ở Mê-hi-cô, 2 khu ở Pê-ru, Pháp và Dăm-bi-a đều có 1. Tính đến nay, trong Danh sách xanh của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế có 77 khu bảo tồn thiên nhiên.

 

Khi trả lời phỏng vấn, quan chức cấp cao của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế cho biết, Trung Quốc đã đầu tư xây dựng hàng ngàn khu bảo tồn thiên nhiên, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cộng đồng quốc tế có thể học hỏi, chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm này, cùng hưởng lợi với nhau.