{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Doanh thu phòng vé điện ảnh Trung Quốc năm 2023 đột phá 10 tỷ Nhân dân tệ

Ngày đăng:2023-02-01 23:18:24   

Số liệu thống kê của Cục Điện ảnh Nhà nước Trung Quốc cho thấy, tính đến 18 giờ ngày 31/1/2023, tổng doanh thu phòng vé trong tháng 1/2023 đã vượt 10 tỷ Nhân dân tệ, lập kỷ lục từ trước đến nay về doanh thu phòng vé trong tháng 1.