{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Chính thức thành lập Liên minh thành phố du lịch “Con đường Tơ lụa”

Ngày đăng:2023-09-04 11:23:07   

Ngày 1/9, một loạt các hoạt động về việc thành lập Liên minh thành phố du lịch “Con đường Tơ lụa” do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cùng với các thành phố du lịch nổi tiếng Trung Quốc và nước ngoài phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

 

Hiện nay, 58 thành phố đến từ Trung Quốc và 26 quốc gia từ các khu vực như châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, v.v., đã gia nhập vào Liên minh với tư cách là thành viên sáng lập. Liên minh hàng năm sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá chung theo chủ đề văn hóa và du lịch của các thành phố thành viên cho các doanh nghiệp và công chúng, nhằm thúc đẩy phát triển đô thị mang tính bao trùm và bền vững hơn.