{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đồng chí Vương Tiểu Đông chủ trì Hội nghị báo cáo chuyên đề về thu hút đầu tư sản nghiệp thành phố Nam Ninh

Ngày đăng:2020-08-07 11:48:27   

  Mới đây, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã chủ trì Hội nghị báo cáo chuyên đề lần thứ hai về thu hút đầu tư sản nghiệp thành phố Nam Ninh năm 2020.

 

  Đồng chí Vương Tiểu Đông nhấn mạnh, cần phải tập trung hơn nữa vào trọng điểm thu hút đầu tư, chủ yếu tập trung phát triển ba sản nghiệp lớn, nỗ lực triển khai thu hút đầu tư từ thượng du và hạ du, đẩy mạnh xây dựng càng nhiều cụm sản nghiệp; chủ yếu tập trung vào các khu vực trọng điểm, tích cực tiếp nhận sự chuyển dịch sản nghiệp từ các khu vực tiên tiến, phát triển như khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, Đồng bằng sông Trường Giang, vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao; đẩy mạnh giới thiệu thu hút đối với các doanh nghiệp trụ sở chính khu vực, trung tâm kết toán nền tảng và các doanh nghiệp chế tạo công nghệ cao kiểu sáng tạo. Phải trọng điểm quan tâm và hỗ trợ đối với những doanh nghiệp mới nổi, doanh nghiệp hàng đầu, dự án cần bổ sung chuỗi sản nghiệp gấp, sử dụng tốt các quỹ phát triển sản nghiệp, thiết thực nâng cao tỉ lệ ký kết thành công, nâng cao tỷ lệ vàng của các dự án. Phải ra sức đảm bảo dịch vụ, nâng cao tỉ lệ thực hiện các thỏa thuận, tỉ lệ rót vốn đầu tư, tỉ lệ khởi công xây dựng dự án… tìm hiểu sâu và kỹ về những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư.

 

  Mới đây, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã chủ trì Hội nghị báo cáo chuyên đề lần thứ hai về thu hút đầu tư sản nghiệp thành phố Nam Ninh năm 2020.

 

  Đồng chí Vương Tiểu Đông nhấn mạnh, cần phải tập trung hơn nữa vào trọng điểm thu hút đầu tư, chủ yếu tập trung phát triển ba sản nghiệp lớn, nỗ lực triển khai thu hút đầu tư từ thượng du và hạ du, đẩy mạnh xây dựng càng nhiều cụm sản nghiệp; chủ yếu tập trung vào các khu vực trọng điểm, tích cực tiếp nhận sự chuyển dịch sản nghiệp từ các khu vực tiên tiến, phát triển như khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, Đồng bằng sông Trường Giang, vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao; đẩy mạnh giới thiệu thu hút đối với các doanh nghiệp trụ sở chính khu vực, trung tâm kết toán nền tảng và các doanh nghiệp chế tạo công nghệ cao kiểu sáng tạo. Phải trọng điểm quan tâm và hỗ trợ đối với những doanh nghiệp mới nổi, doanh nghiệp hàng đầu, dự án cần bổ sung chuỗi sản nghiệp gấp, sử dụng tốt các quỹ phát triển sản nghiệp, thiết thực nâng cao tỉ lệ ký kết thành công, nâng cao tỷ lệ vàng của các dự án. Phải ra sức đảm bảo dịch vụ, nâng cao tỉ lệ thực hiện các thỏa thuận, tỉ lệ rót vốn đầu tư, tỉ lệ khởi công xây dựng dự án… tìm hiểu sâu và kỹ về những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư.

 

  Mới đây, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã chủ trì Hội nghị báo cáo chuyên đề lần thứ hai về thu hút đầu tư sản nghiệp thành phố Nam Ninh năm 2020.

 

  Đồng chí Vương Tiểu Đông nhấn mạnh, cần phải tập trung hơn nữa vào trọng điểm thu hút đầu tư, chủ yếu tập trung phát triển ba sản nghiệp lớn, nỗ lực triển khai thu hút đầu tư từ thượng du và hạ du, đẩy mạnh xây dựng càng nhiều cụm sản nghiệp; chủ yếu tập trung vào các khu vực trọng điểm, tích cực tiếp nhận sự chuyển dịch sản nghiệp từ các khu vực tiên tiến, phát triển như khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, Đồng bằng sông Trường Giang, vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao; đẩy mạnh giới thiệu thu hút đối với các doanh nghiệp trụ sở chính khu vực, trung tâm kết toán nền tảng và các doanh nghiệp chế tạo công nghệ cao kiểu sáng tạo. Phải trọng điểm quan tâm và hỗ trợ đối với những doanh nghiệp mới nổi, doanh nghiệp hàng đầu, dự án cần bổ sung chuỗi sản nghiệp gấp, sử dụng tốt các quỹ phát triển sản nghiệp, thiết thực nâng cao tỉ lệ ký kết thành công, nâng cao tỷ lệ vàng của các dự án. Phải ra sức đảm bảo dịch vụ, nâng cao tỉ lệ thực hiện các thỏa thuận, tỉ lệ rót vốn đầu tư, tỉ lệ khởi công xây dựng dự án… tìm hiểu sâu và kỹ về những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư.