{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thiên Nhãn Trung Quốc sẽ mở cửa với nhà khoa học toàn cầu từ ngày 1/4

Ngày đăng:2021-01-06 17:51:49   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/ năm nay, Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ mét (FAST) sẽ chính thức mở cửa với giới khoa học toàn cầu. Các nhà khoa học có thể nộp đơn xin quan trắc với Đài Thiên văn quốc gia Trung Quốc qua hình thức trực tuyến, hạng mục đơn xin sẽ do Ủy ban Khoa học và Ủy ban Phân phối thời gian "Thiên Nhãn Trung Quốc" tiến hành đánh giá xem xét, đưa ra đề nghị lựa chọn dự án, đồng thời phân phối thời gian quan trắc từ ngày 1/8. Tin cho biết, năm đầu tiên mở cửa với giới khoa học toàn cầu, dự kiến thời gian quan trắc dành cho các nhà khoa học nước ngoài chiếm khoảng 10%.