{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

广西200斤大龙趸拍出88888元

Cá mú khổng lồ nặng 100 kg được đấu giá 88.888 Nhân dân tệ ở Quảng Tây

Ngày đăng:2021-08-23 10:14:08   

图片

    Ngày 18 tháng 8, Trung tâm giao dịch hàng hóa ngư nghiệp Kiều Cảng, Bắc Hải, Quảng Tây năm 2021 khai trương, tại đây tổ chức hoạt động đấu giá từ thiện hàng hóa ngư nghiệp, trong đó một con cá mú khổng lồ nặng 100 kg được đấu giá với mức giá 88.888 Nhân dân tệ. Theo tìm hiểu, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện. 

 

 Nguồn: Gx.sina.com,tạp chí Hoa Sen  ảnh: App Nanguo Zaobao