{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

广西2019年宪法边疆行启动

Hoạt động “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 khởi động

Ngày đăng:2019-11-20 23:43:58   

Ngày 11 tháng 11, hoạt động “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 khởi động tại thành phố Tịnh Tây, thành phố Bằng Tường, thành phố Đông Hưng, hội trường chính được tổ chức tại thành phố Tịnh Tây, giám đốc Sỏ Từ Pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lôi Chấn tham dự hoạt động và tuyên bố hoạt động khởi động.

图片默认标题_fororder_1

Nghi thức khởi động “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 tại Tịnh Tây

Chủ đề của “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 là “Quảng Tây tráng lệ mới, pháp trị thời đại mới”, nghi thức khởi động tại thành phố Tịnh Tây còn bao gồm lãnh đạo phát biểu, nghi thức trao cờ đoàn quan sát môi giới truyển thông Quảng Tây và biểu diễn của đội văn nghệ phổ biến pháp luật sơn ca Tịnh Tây vân vân, đã thu hút hơn 500 người tham gia.

图片默认标题_fororder_2

Nghi thức khởi động “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 tại Đông Hưng

Được biết, hoạt động “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 bao gồm: một là tại thành phố Tịnh Tây, thành phố Bằng Tường, thành phố Đông Hưng tổ chức một nghi thức khởi động. Hai là in ấn và phân phát tranh vẽ văn hoá pháp trị biên giới Quảng Tây. Ba là triển khai một cuộc thi thách thức có thưởng trên mạng về tri thức Hiến pháp Trung Quốc năm 2019, cuộc thi có cả hai tiếng, tiếng Trung và tiếng Việt. Bốn là tổ chức một lần hoạt động phóng viên khảo sát về phổ biến pháp luật biên giới Quảng Tây. Năm là sáng tác một dẫy tác phẩm video ngắn kỷ niểm về “Pháp trị”; Sáu là quay một bộ phim tài liệu về xây dựng pháp trị nông thôn Quảng Tây.

图片默认标题_fororder_3

Nghi thức khởi động “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 tại Bằng Tường

Hoạt động phóng viên khảo sát “Hiến pháp Trung Quốc về biên cương” năm 2019 lần này sẽ khảo sát tình hình phổ biến pháp luật của biên giới Quảng Tây từ các góc nhìn khác nhau, tuyên truyền việc phổ biến pháp luật có tác dụng quan trọng trong việc xây dựng kinh tế Quảng Tây, rút ra kinh nghiệm tuyên truyền pháp trị có đặc sắc Quảng Tây.