{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Vui chơi Lễ hội văn hoá và du lịch và Lễ hội hát cửa đình dân tộc Kinh thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 2023 như thế nào? Xem trước hoạt động

Ngày đăng:2023-07-27 16:16:47   

"Nhắc đến Kinh Tộc Tam Đảo, tham gia Lễ hội hát cửa đình, tiếng chiêng trống vang vọng đất trời, tiếng hát ca liên tục không ngừng. Biển cả nâng ly rượu, tre trúc vui xếp hàng", những thứ mà bài hát mô tả chính là sự sôi nổi của Lễ hội hát cửa đình của dân tộc Kinh ở Trung Quốc. Treo đèn lồng, gảy đàn bầu, bê rượu dọn thức ăn lên, cầu nguyện cho sự bình an của hòn đảo, cầu nguyện cho tương lai của nhân dân, cạn ly chúc mừng những gặt hái thành công trong cuộc sống. Đây là lễ hội truyền thống dân tộc lớn nhất hàng năm của người dân tộc Kinh.

Năm 2006, Lễ hội hát cửa đình dân tộc Kinh được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đợt đầu tiên của Trung Quốc. Mỗi khi đến Lễ hội hát cửa đình, người dân tộc Kinh sẽ xuất hiện trong trang phục dân tộc lộng lẫy, họ ca hát, nhảy múa, vui vẻ tụ hội ở đình Cáp, chào mừng lễ hội truyền thống lớn nhất của dân tộc mình.

Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm nay, thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Lễ hội văn hóa và du lịch và Lễ hội hát cửa đình dân tộc Kinh thành phố Đông Hưng với các chương trình như: Chương trình trình diễn và đánh giá tại chỗ "Người kế thừa chị Ba Lưu"; trận giao hữu bóng đá bãi biển 5 người; trải nghiệm nghề đánh bắt cá truyền thống - di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Kinh; triển lãm ẩm thực - di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Kinh; Chương trình biểu diễn triển lãm văn hoá phong tục tập quán dân tộc “Lễ hội hát cửa đình dân tộc Kinh, hát lên điềm lành” thôn Lịch Vĩ, thị trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, Phòng Thành Cảng, Quảng Tây năm 2023 - địa điểm biểu diễn kiểu mẫu "Đêm hội làng hè" trong “Đêm hội làng bốn mùa” của Trung Quốc; chương trình “Bữa tiệc vạn người” dân tộc Kinh... Hàng loạt chương trình hấp dẫn đang ùa đến! Hãy cùng đón xem! (WeChat chính thức của Đông Hưng, Quảng Tây)