{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Khởi hành hàng ngày! Các tuyến xe khách trực tiếp quốc tế Trung - Việt vận hành bình thường

Ngày đăng:2023-08-31 08:50:09   

Mới đây, các tuyến xe khách trực tiếp quốc tế Nam Ninh, Trung Quốc - Hà Nội, Việt Nam đã khôi phục hoạt động bình thường. Được biết, tuyến xe khách quốc tế trực tiếp Nam Ninh, Trung Quốc và Hà Nội, Việt Nam được khai thác theo hình thức vận chuyển hành khách định kỳ tổng chiều dài khoảng 381 km, trong đó 210 km tại Trung Quốc và 171 km tại Việt Nam, thời gian chạy khoảng 7 tiếng rưỡi. Ga xuất phát từ bến xe Lang Đông, Nam Ninh lúc 10 giờ sáng (giờ Bắc Kinh) hàng ngày và đến thẳng Hà Nội, thực sự thực hiện vận hành bình thường tuyến xe khách trực tiếp quốc tế Trung - Việt và thiết lập một tuyến đường quốc tế thuận tiện hơn cho việc trao đổi kinh tế, thương mại và vận chuyển hành khách giữa Trung Quốc và Việt Nam.