{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thương hiệu Việt Nam tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6

Ngày đăng:2023-11-14 15:27:49   

Gian hàng trưng bày của Việt Nam tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6.