{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

马六甲—新加坡海峡智慧海事管理与服务研讨活动在广州启动

Khởi động hoạt động hội thảo hàng hải thông tin eo biển Ma-lắc-ca – Xin-ga-po tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc

Ngày đăng:2019-03-25 23:28:12   

 

  Theo Hãng tin Trung Quốc: Hoạt động hội thảo về quản lý và dịch vụ hàng hải thông minh eo biển Ma-lắc-ca – Xin-ga-po ngày 25/ khởi động tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đại diện đến từ ba nước ven eo biển gồm In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po cũng như Trung Quốc, hơn người tham dự hoạt động lần này.

 

 

  Các đại diện tham dự hoạt động còn sẽ khảo sát thực địa tại hai thành phố Quảng Châu và Phật Sơn những thực tiễn ứng dụng hàng hải thông minh như nền tảng "Hàng hải thông minh", "Con mắt hàng hải", tuần tra điện tử....

  Tại lễ khởi động, Phó Tuần thị viên Vụ Quốc tế Bộ Giao thông Trung Quốc Vương Hồng Vĩ chào mừng đại diện các nước, mong mở rộng các lĩnh vực giao lưu thông qua hoạt động hội thảo lần này góp phần thúc đẩy an toàn hàng hải và làm trong sạch nước biển tại eo biển Ma-lắc-ca – Xin-ga-po.