{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

包粽子,过端午

Gói bánh Chưng đón Tết Đoan Ngọ

Ngày đăng:2019-05-31 22:56:26   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ngày 30/5, tại các tỉnh Giang Tô và Hồ Bắc, sinh viên và lưu học sinh cùng gói bánh Chưng với người dân địa phương, các học sinh trường tiểu học Hy Vọng học gói bánh Chưng, người dân địa phương tiến hành cuộc thi gói bánh Chưng nhằm chào đón ngày lễ truyền thống Tết Đoan Ngọ (ngày 7/6).