{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

11 khu trọng điểm của tỉnh Hải Nam Trung Quốc tổ chức cùng lúc Lễ gắn biển Khu trọng điểm của Cảng thương mại tự do Hải Nam

Ngày đăng:2020-06-04 23:33:59   

 

 

 

  Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 3/6, khu trọng điểm của tỉnh Hải Nam tổ chức cùng lúc Lễ gắn biển khu trọng điểm của Cảng thương mại tự do Hải Nam. Theo yêu cầu đi trước, thử nghiệm trước, khu này sẽ dẫn đầu thực hiện chính sách cảng thương mại tự do, nỗ lực trở thành khu thí điểm xây dựng Cảng Thương mại tư do chất lượng cao, tiêu chuẩn cao.

 

  Giám đốc Viện Nghiên cứu Cải cách và Phát triển tỉnh Hải Nam, Trung Quốc Trì Phúc Lâm cho rằng, những chính sách liên quan cần phải sớm thu được đột phá trong các khu, như vậy mới có thể hình thành vai trò lôi kéo trên toàn đảo.

 

  Tỉnh Hải Nam yêu cầu những khu này thắt chặt đầu vào của các dự án và ngành nghề, tất cả dự án mới đều không được gây sức ép tới môi trường sinh thái, thu hút đầu tư tốt nhất bằng tài nguyên tốt nhất.