{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Doanh nghiệp Trung ương Trung Quốc thúc đẩy vững chắc hành động riêng xóa đói giảm nghèo bằng tiêu dùng

Ngày đăng:2020-08-17 17:40:18   

 

 

 

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, người phụ trách liên quan của doanh nghiệp Trung ương trong đó có Tập đoàn dầu biển Trung Quốc, Lưới điện Quốc gia, Năng lượng quốc gia, v.v, bước vào trường quay trực tuyến, giới thiệu với người tiêu dùng những đặc sản đến từ khu vực nghèo khó sâu, thu hút 3, triệu lượt người trong tiếng đồng hồ trực tuyến, cả thảy tiêu thụ nông sản xóa đói giảm nghèo trị giá 11, triệu Nhân dân tệ.

 

Mặt bằng thương mại điện tử là kênh quan trọng xóa đói giảm nghèo bằng tiêu dùng. Hoạt động lần này là một biện pháp nữa thúc đẩy vững chắc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của doanh nghiệp Trung ương. Kể từ đầu năm đến nay, Ủy ban Tài sản Nhà nước Trung Quốc tổ chức doanh nghiệp Trung ương triển khai hành động riêng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo bằng tiêu dùng, áp dụng biện pháp kết hợp giữa trực tuyến và ngoại tuyến, góp phần giải quyết vấn đề khó bán hàng nông sản của khu vực nghèo khó. Tính đến cuối tháng 7, doanh nghiệp Trung ương đã mua và giúp tiêu thụ hàng nông sản khu vực nghèo khó trị giá 3, tỷ Nhân dân tệ.