{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

In-tơ-nét quan trọng đến nhường nào, xem Chủ tịch Tập Cận Bình nói những gì

Ngày đăng:2020-11-25 17:27:05   

 

Từ năm đến năm 2019, Trung Quốc liên tục tổ chức lần Hội nghị In-tơ-nét thế giới. Năm nay hủy tổ chức Hội nghị In-tơ-nét thế giới lần thứ 7, đổi thành "Hội nghị In-tơ-nét thế giới-Diễn đàn phát triển In-tơ-nét", diễn ra từ ngày 23-24/ tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, thành quả mang tính giai đoạn trong việc phòng chống dịch Covid- của Trung Quốc tiếp tục được củng cố, công tác phòng chống dịch bệnh chuyển từ quản lý và kiểm soát khẩn cấp sang phòng chống "bình thường hóa". "Nền kinh tế tại gia" như làm việc trực tuyến, lên lớp trực tuyến, tiêu dùng trực tuyến v.v trỗi dậy nhanh chóng, thể hiện tiềm năng trưởng thành lớn mạnh...In-tơ-nét trở thành lĩnh vực tràn đầy sức sống phát triển nhất trong thời đại này, cũng là biến lượng lớn nhất mà Trung Quốc đứng trước. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Chủ tịch Tập Cận Bình yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc từng dẫn những câu kinh điển gì để đánh giá vai trò quan trọng của In-tơ-nét, và nêu những chủ trương gì đối với sự phát triển của In-tơ-nét thế giới.

"Phàm ích chi đạo, dữ thời hài hành", tạm dịch là muốn làm những gì có lợi đều phải thuận theo thời thế, tiến cùng thời đại.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị In-tơ-nét thế giới lần thứ hai năm 2015, nhắc đến câu "Phàm ích chi đạo, dữ thời hài hành". In-tơ-nét tuy vô hình, nhưng người dân sử dụng In-tơ-nét lại hữu hình, In-tơ-nét là ngôi nhà chung của nhân loại. Để ngôi nhà này đẹp đẽ hơn, sạch sẽ hơn, an toàn hơn, là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến câu "Phàm ích chi đạo, dữ thời hài hành". Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhắc đến câu này khi thăm Xin-ga-po, Anh và tham dự Mít-tinh kỷ niệm năm đưa ra nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình năm 2014, câu này có xuất xứ từ "Ích Quái" trong "Chu Dịch". Có nghĩa là nói đến con đường mang lại lợi ích, tức là phải thay đổi theo thời thế, nắm bắt thời cơ, đưa ra phán đoán và lựa chọn thích hợp với nhu cầu của thời đại. Câu nói này đã nói lên triển vọng sâu sắc về Trung Quốc làm thế nào xử lý tốt quan hệ ngoại giao, tài chính, chính trị với các nước trên thế giới: Trung Quốc và các nước trên thế giới có lợi ích chung, cùng với thời gian trôi đi, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, thì có thể tăng thêm lợi ích cho nhau, nâng cao hiệu quả xử lý vấn đề toàn cầu. Cũng có thể nói, Trung Quốc và thế giới có thể tiến cùng thời đại, tăng thêm lợi ích chung của nhau, thực hiện chung sống hài hòa, giúp đỡ lẫn nhau cùng thắng.

 

"Quân tử vụ bản, bản lập nhi đạo sinh", tạm dịch là: Người quân tử làm việc phải chú trọng nguồn gốc, nắm được nguồn gốc thì mới vực được đạo.

 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị In-tơ-nét thế giới lần thứ ba năm diễn ra theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa tái khẳng định "bốn nguyên tắc", "năm chủ trương" về phát triển và quản trị In-tơ-nét toàn cầu.

 

Câu này có xuất xứ từ "Luận ngữ. Học nhi", không có "bản" tức  gốc, "đạo" sẽ không có nền tảng. Có nghĩa là quân tử phải chú tâm vào công việc gốc, nguồn gốc dựng lên, thì có nguyên tắc làm người, quản lý đất nước. In-tơ-nét là lĩnh vực tràn đầy sức sống phát triển nhất trong thời đại này. Sử dụng tốt, phát triển tốt, quản lý tốt In-tơ-nét cũng phải "chú trọng nguồn gốc"-kiên trì lấy phúc lợi chung của nhân loại làm gốc, kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng.

 

"Thiên hạ kiêm tương ái tắc trị, giao tương ác tắc loạn", có nghĩa là mọi người chung sống hòa thuận thì thế giới hài hòa, thù hận lẫn nhau thì sẽ rối loạn.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình nói: "Thiên hạ kiêm tương ái tắc trị, giao tương ác tắc loạn". Hoàn thiện hệ thống quản trị In-tơ-nét toàn cầu, gìn giữ trật tự không gian mạng, cần phải kiên trì quan điểm chung lưng đấu cật, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, từ bỏ quan điểm cũ cạnh tranh có tổng bằng không, người thắng chiếm tất".

 

Nhìn lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình về phát triển In-tơ-nét, có một tư tưởng xuyên suốt từ đầu đến cuối, tức nhấn mạnh sự hợp tác mở cửa của không gian mạng. "Thiên hạ kiêm tương ái tắc trị, giao tương ác tắc loạn". Có xuất xứ từ "Mặc Tử. Kiêm ái". Có nghĩa là mọi người chung sống hòa thuận thì thế giới sẽ ổn định tốt đẹp, thù hận với nhau thì thế giới sẽ rối loạn. Chủ tịch Tập Cận Bình trích dẫn câu này, truyền đi quan điểm "Cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng".