{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trọng tâm bảo vệ đất ngập nước của Trung Quốc sẽ từ tăng số lượng chuyển sang nâng cao chất lượng 

Ngày đăng:2023-11-07 11:50:59   

Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên nhà nước Trung Quốc Quan Chí Âu ngày 5/11 cho biết, trọng tâm công tác bảo vệ đất ngập nước của Trung Quốc trong tương lai sẽ từ tăng thêm số lượng, mở rộng quy mô chuyển sang quản lý quy phạm, nâng cao chất lượng, không ngừng nâng cao tính đa dạng, tính ổn định, tính bền vững của hệ sinh thái đất ngập nước.

 

Được biết, kể từ Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, đặc biệt là sau một năm triệu tập Hội nghị lần thứ 14 Các bên tham gia "Công ước đất ngập nước", công tác bảo vệ đất ngập nước của Trung Quốc thu được tiến triển quan trọng. Hiện nay, diện tích đất ngập nước trên cả nước Trung Quốc khoảng 56,35 triệu ha, có 82 khu đất ngập nước quan trọng quốc tế (Hồng Công có 1 khu), có 58 khu đất ngập nước quan trọng quốc gia, 903 công viên đất ngập nước quốc gia, 13 thành phố đất ngập nước quốc tế, cơ bản hình thành hệ thống bảo vệ đất ngập nước.