{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Lần đầu tiên công bố hồ sơ gốc về tổ chức phối hợp phạm tội của Biệt đội 731 quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc

Ngày đăng:2023-08-06 17:52:51   

Ngày 5/8, tại Hội thảo học thuật về Chiến tranh vi trùng và khí độc của quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc diễn ra tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, Nhà Trưng bày chứng cứ tội ác chiến tranh của Biệt đội 731 quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố “Hồ sơ gốc Bệnh viện Lục quân số 1 tại Cáp Nhĩ Tân của quân đội Nhật Bản”. Hồ sơ gốc về tổ chức phối hợp phạm tội này có ý nghĩa quan trọng đối với nhận thức toàn diện về hình thái chỉnh thể, quá trình làm việc của Bệnh viện Lục quân Nhật Bản, cũng như sâu sắc nghiên cứu Bệnh viện Lục quân Nhật Bản tham gia phạm tội giải phẫu cơ thể sống.

 

Nhân viên nghiên cứu của Nhà Trưng bày chứng cứ tội ác chiến tranh của Biệt đội 731 quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc Kim Sĩ Thành cho biết, “Hồ sơ gốc Bệnh viện Lục quân số 1 tại Cáp Nhĩ Tân của quân đội Nhật Bản” là một tư liệu vô cùng quý giá.