{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

54 huyện trong Top 100 huyện hàng đầu của Trung Quốc đã lọt vào "Câu lạc bộ GDP 100 tỷ Nhân dân tệ"

Ngày đăng:2023-08-09 10:45:15   

Mới đây, bảng xếp hạng 100 huyện hàng đầu Trung Quốc năm 2023 đã được công bố. Báo cáo liên quan cho thấy, trong Top 100 huyện Trung Quốc năm 2023 đã có 54 huyện lọt vào "Câu lạc bộ GDP 100 tỷ Nhân dân tệ", trong đó, hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang duy trì số lượng "huyện trăm tỷ" nhiều nhất và GDP của thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô vượt 500 tỷ Nhân dân tệ, đứng đầu danh sách bảng xếp hạng.

 

Trong danh sách 100 huyện hàng đầu trong năm 2023, khu vực miền Đông Trung Quốc có 65 huyện, miền Trung có 20 huyện, miền Tây có 14 huyện và vùng Đông bắc chỉ có 1 huyện. Xét về cấp tỉnh, 3 tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông có biểu hiện nổi bật, lần lượt chiếm 23, 16 và 13 vị trí. 10 huyện và thành phố hàng đầu trong bảng xếp hạng 100 huyện hàng đầu lần lượt là: thành phố Côn Sơn, Giang Âm, Trương Gia Cảng, Thường Thục thuộc tỉnh Giang Tô, thành phố Tấn Giang thuộc tỉnh Phúc Kiến, thành phố Thái Thương thuộc tỉnh Giang Tô, thành phố Từ Hi thuộc tỉnh Chiết Giang, thành phố Long Khẩu thuộc tỉnh Sơn Đông, thành phố Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô và huyện Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam.