{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc du nhập gần 200 bộ phim nhựa và truyền hình từ các nước ASEAN trong gần 5 năm qua

Ngày đăng:2020-11-25 17:29:13   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/11, Hội nghị cấp cao truyền thông nghe nhìn Tuần lễ Truyền hình Trung Quốc-ASEAN đã diễn ra tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong thời gian hội nghị, Trung tâm Nghiên cứu- Phát triển của Tổng Cục Phát thanh - Truyền hình quốc gia Trung Quốc đã công bố "Báo cáo Cơ quan tham vấn truyền thông chương trình nghe nhìn Trung Quốc - ASEAN", điểm lại tình hình giao lưu và quảng bá các chương trình nghe nhìn của Trung Quốc và các nước ASEAN trong những năm gần đây, từ năm đến năm 2019, cơ quan phát thanh - truyền hình Trung Quốc cả thảy đã du nhập bộ phim nhựa và truyền hình, các cơ quan nghe nhìn trên mạng cả thảy đã du nhập bộ phim nhựa và truyền hình từ các nước ASEAN, trong đó, Thái Lan, Xin-ga-po là nguồn cung cấp phim lớn nhất.