{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Làm quen với “tàu Hằng Nga - 5”

Ngày đăng:2020-11-25 17:29:40   

"Tàu Hằng Nga - 5" từ mặt Trăng quay trở lại Trái đất như thế nào?

 

Vào lúc 4h rạng sáng ngày 24/ giờ Bắc Kinh, tàu thăm dò mặt Trăng Hằng Nga – Trung Quốc đã được phóng từ bãi phóng vũ trụ Văn Xương bằng tên lửa đẩy Trường Chinh – 5. Hằng Nga- cần bay vào quỹ đạo mặt Trăng, tại đây gặp và ghép nối với tổ hợp tàu quỹ đạo và khoang trở về chờ ở đây lúc xuất phát, chuyển mẫu lấy từ mặt Trăng đến khoang trở về, sau đó do khoang trở về mang mẫu mặt Trăng vượt hành trình nghìn ki-lô-mét trở về Trái đất.

 

Gia tộc Hằng Nga có bao nhiều thành viên

 

Trung Quốc từng phóng bốn tàu thăm dò mặt Trăng Hằng Nga đến Hằng Nga và một vệ tinh Trung chuyển dữ liệu mang tên "Thước Kiều". mô đun vũ trụ này cùng Hằng Nga- cấu thành một gia tộc Hằng Nga. Vì vậy, cho đến nay, gia tộc Hằng Nga tạm thời có thành viên.

Hằng Nga- đến mặt Trăng khám phá những gì?

 

Theo kế hoạch, Hằng Nga- sẽ đáp xuống nơi gần núi Mons Rumker ở miền Bắc biển bão-biển mặt Trăng lớn nhất ở mặt sáng mặt Trăng. Nơi đây chưa từng có tàu thăm dò của nhân loại đến đây, đá và đất ở đây chỉ có 1, tỷ năm tuổi, ít hơn nhiều so với đá và đất ở điểm đổ bộ của chương trình thăm dò mặt Trăng có người lái của tàu thăm dò Apollo, Mỹ.

Bốn cái đầu tiên của Hằng Nga-

 

Hằng Nga sẽ tạo bốn cái đầu tiên trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc.

 

Lần đầu tiên lấy mẫu từ bề mặt mặt Trăng, lần đầu tiên bay từ mặt Trăng, lần đầu tiên gặp và ghép nối không người lái trên quỹ đạo mặt Trăng cách Trái đất nghìn cây số, lần đầu tiên mang đất mặt Trăng quay trở lại Trái đất với tốc vũ trụ cấp hai.

Hằng Nga- đến mặt Trăng và quay trở về Trái đất cần bao nhiêu ngày

 

Theo tính toán của nhà khoa học, cự ly trung bình giữa Trái đất và mặt Trăng là nghìn ki-lô-mét. Hằng Nga- cần bay theo quỹ đạo dịch chuyển từ Trái đất sang mặt Trăng và bay quanh mặt Trăng vài ngày, cự ly này nếu tính đơn giản bằng lộ trình sẽ là hết sức khổng lồ. Nhà khoa học đã thiết kế giai đoạn bay cho cả hành trình thăm dò mặt Trăng của Hằng Nga-5, hoàn thành toàn bộ hành trình cần khoảng hơn ngày.