{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Lò phản ứng hạt nhân “Hoa Long 1” đầu tiên trên thế giới—Lò phản ứng số 5 Nhà máy điện hạt nhân Phúc Thanh thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc hòa lưới thành công

Ngày đăng:2020-12-02 17:54:19   

 

  giờ phút ngày 27/11, lò phản ứng hạt nhân "Hoa Long 1" đầu tiên trên thế giới—Lò phản ứng số Nhà máy điện hạt nhân Phúc Thanh thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc hòa lưới thành công. Tin cho biết, qua xác nhận tại hiện trường, các chỉ tiêu kỹ thuật của lò phản ứng này đều phù hợp yêu cầu thiết kế, trạng thái hoạt động tốt, đặt nền móng vững chắc cho các lò phản ứng đưa vào vận hành thương mại trong thời gian tiếp theo, và lập thành tích tốt nhất về xây dựng lò phản ứng hạt nhân thế hệ đầu tiên trên thế giới. Việc lò phản ứng hạt nhân "Hoa Long 1" đầu tiên trên thế giới hòa lưới thành công đánh dấu Trung Quốc đã phá vỡ sự độc quyền của nước ngoài về công nghệ điện hạt nhân.