{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tàu thăm dò mặt Trăng Hằng Nga – 5 Trung Quốc bắt đầu triển khai công tác lấy mẫu mặt Trăng

Ngày đăng:2020-12-03 18:02:26   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: giờ phút ngày 2/ giờ Bắc Kinh, tổ hợp tàu đổ bộ và tàu trở về của Tàu Hằng Nga – đã hoàn thành khoan lấy mẫu mặt Trăng và niêm phong. Hiện nay tổ hợp tàu đổ bộ và tàu trở về đang tiến hành lấy mẫu bề mặt mặt Trang theo kế hoạch.

 

Lần này tàu Hằng Nga – đã lấy khoảng kg thổ nhưỡng mặt Trăng để đưa về Trái đất. Trưởng ban giai đoạn Trung tâm Công trình thăm dò mặt Trăng và Vũ trụ Cục Hàng không Vũ trụ nhà nước Trung Quốc Vương Quỳnh cho biết, quá trình lấy mẫu bề mặt mặt Trăng lần này kéo dài khoảng tiếng đồng hồ, dài hơn nhiều khoan lấy mẫu.

 

Những vật mẫu Tàu thăm dò mặt Trăng Hằng Nga – thu thập, sẽ được sử dùng cho việc nghiên cứu nguồn gốc và diễn biến mặt Trăng. Vì vậy, muốn để cho những vật mẫu lấy từ mặt Trăng có giá trí nghiên cứu tốt hơn, phải nâng cao độ tin cậy của việc lấy mẫu.

 

Được biết, sau khi hoàn thành lấy mẫu và niêm phong, Tàu thăm dò mặt Trăng Hằng Nga – sẽ lên đường về nhà, trải qua quá trình gặp và kết nối trên quỹ đạo mặt Trăng, di chuyển từ mặt Trăng đến Trái đất và trở về Trái đất, sau đó đáp xuống khu vực Tứ Tử Vương Kỳ Nội Mông, Trung Quốc.