{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng “Sự phát triển của năng lượng Trung Quốc trong thời kỳ mới”

Ngày đăng:2020-12-22 15:42:19   

 

 

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/12, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng "Sự phát triển của năng lượng Trung Quốc trong thời kỳ mới".

 

Sách trắng cho biết, Trung Quốc kiên định bất di bất dịch thúc đẩy cách mạng năng lượng, phương thức sản xuất và sử dụng năng lượng có những đổi thay quan trọng, phát triển năng lượng thu được thành tựu lịch sử.

 

Sách trắng nêu rõ, Trung Quốc kiên trì quan điểm phát triển mới sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, cởi mở và cùng hưởng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trên lĩnh vực năng lượng, năng lượng Trung Quốc bước sang giai đoạn mới phát triển chất lượng cao.

 

Sách trắng cho biết, phát triển năng lượng của Trung Quốc trong thời kỳ mới cung cấp sự nâng đỡ mạnh mẽ cho sự phát triển lành mạnh bền vững của kinh tế-xã hội Trung Quốc, cũng góp phần tích cực cho bảo vệ an ninh năng lượng thế giới, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.