{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

5月26日超级月亮与 月全食将齐齐上演

Ngày 26 tháng 5, siêu trăng và nguyệt thực toàn phần sẽ cùng xuất hiện

Ngày đăng:2021-05-26 10:07:26   
  26日,一场特殊的月全食将现身天宇。这次的月全食与“超级月亮”恰好相遇,会形成“超级红月亮”。届时,中国大部分地区都能看到月亮“带食而出”,全食过程持续不足20分钟。你想和谁一起看月亮呢?(来源:央视新闻)
   Ngày 26 tháng 5, hiện tượng nguyệt thực toàn phần đặc biệt sẽ xuất hiện trên bầu trời. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần này vừa đúng trùng với “siêu trăng”, sẽ hình thành “siêu trăng máu”. Khi đó, đa số các khu vực ở Trung Quốc đều có thể nhìn thấy mặt trăng “xuất hiện nguyệt thực”, quá trình nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài không đến 20 phút. Bạn muốn ngắm trăng cùng với ai?

                                                                           来源: 央视新闻 、荷花杂志