{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc sẽ tổ chức thực thi chính sách kế hoạch hóa gia đình cho phép sinh 3 con theo pháp luật

Ngày đăng:2021-06-02 08:50:37   


   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/5, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị, nghe báo cáo về biện pháp chính sách quan trọng ứng phó tích cực tình hình già hóa dân số trong thời gian “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”, xem xét “Quyết định về ưu hóa chính sách kế hoạch hóa gia đình để thúc đẩy dân số phát triển cân bằng dài hạn”. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

   Hội nghị chỉ rõ, ưu hóa hơn nữa chính sách kế hoạch hóa gia đình, thực thi chính sách và các biện pháp hỗ trợ đồng bộ cho phép các cặp vợ chồng được sinh 3 con, có lợi cho cải thiện kết cấu dân số Trung Quốc, thực hiện chiến lược quốc gia ứng phó tích cực tình hình già hóa dân số và duy trì ưu thế thiên phú nguồn tài nguyên nhân lực của Trung Quốc. Chính quyền các cấp phải tổ chức thực thi chính sách kế hoạch hóa gia đình cho phép sinh 3 con theo pháp luật, thúc đẩy kết nối đồng bộ giữa chính sách kế hoạch hóa gia đình và các chính sách kinh tế - xã hội liên quan, hoàn thiện cơ chế đánh giá ảnh hưởng của dân số trong chính sách kinh tế - xã hội quan trọng.

                                                            
                                                             Nguồn : Crionline