{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

中国发布可供对外出口新冠疫苗清单 支持国际抗疫合作

Trung Quốc công bố danh sách vắc-xin ngừa Covid-19 có thể cung cấp cho xuất khẩu, ủng hộ hợp tác phòng chống dịch quốc tế

Ngày đăng:2021-06-25 09:04:08   
                        
 

  Trung Quốc công bố danh sách vắc-xinngừa Covid-19 có thể cung cấp cho xuất khẩu, ủng hộ hợp tác phòng chống dịch quốc tế 


 
  Ngày 22/6, Trung Quốc công bố danh sách vắc-xin ngừa Covid-19 có thể cung cấp cho xuất khẩu. 4 loại vắc-xin trong danh sách đã được phê duyệt có điều kiện sử dụng ở Trung Quốc, trong đó có 2 loại vắc-xin đã được Tổ chức Y tế thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp.
Cùng ngày, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương của Bộ thương mại Trung Quốc Lý Hưng Càn chỉ rõ, Chính phủ Trung Quốc công bố danh sách vắc-xin ngừa Covid-19 có thể cung cấp cho xuất khẩu, không những thể hiện vắc-xin Trung Quốc là sản phẩm công cộng toàn cầu, còn là biện pháp hiệu quả thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch quốc tế.
 
​  Ông Lý Hưng Càn cho biết, để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm vắc-xin, nâng cao hiệu quả thương mại, chúng tôi ủng hộ các doanh nghiệp sản xuất vắc-xin Trung Quốc tổ chức xuất khẩu với hình thức tự kinh doanh, tập trung nguồn lực nâng cao cung ứng, làm bình ổn kỳ vọng thị trường, để các nước nhất là các nước đang phát triển có thể sử dụng vắc-xin và đủ khả năng thanh toán.
 
                                                                 Nguồn:国际在线 、中越加