{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

“东盟杰出青年科学家来华入桂工作计划” 成功引入51位东盟国家优秀青年科技人才

“chương trình nhà khoa học trẻ xuất sắc ASEAN đến làm  việc ở Quảng Tây, Trung Quốc”  thành công thu hút được 51 nhân tài  khoa học trẻ ưu tú của các nước ASEAN

Ngày đăng:2021-09-06 10:07:02   

图片

Nhà khoa học Malaysia Yap Tzuen Kiat đến Quảng Tây thông qua “Chương trình nhà khoa học trẻ xuất sắc ASEAN đến làm việc ở Quảng Tây, Trung Quốc” để trồng rong nho

Năm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc - ASEAN. 30 năm qua, tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai bên không ngừng được tăng cường, hợp tác thiết thực đạt nhiều thành quả, giao lưu nhân văn ngày càng mật thiết hơn, quan hệ Trung Quốc - ASEAN đã trở thành điển hình thành công nhất và năng động nhất trong hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trở thành minh chứng sinh động thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại.

Quảng Tây là nơi duy nhất có vùng biển và đất liền tiếp giáp với các quốc gia ASEAN, luôn là nơi thúc đẩy tích cực, tham gia sâu và hưởng lợi trực tiếp từ cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc - ASEAN. Cuối năm 2017, Quảng Tây dẫn đầu toàn Trung Quốc trong việc thực hiện “Chương trình nhà khoa học trẻ xuất sắc ASEAN đến làm việc ở Quảng Tây, Trung Quốc” hướng đến các quốc gia ASEAN, tính đến cuối tháng 6 năm 2021, tổng cộng đã tiếp nhận 184 đơn đăng ký vị trí công tác, thu hút thành công 51 nhân tài khoa học trẻ xuất sắc của các quốc gia ASEAN, tổng cộng giải quyết hơn 60 vấn đề kỹ thuật, hình thành hơn 80 hạng mục thành quả hợp tác. Quảng Tây hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học lần lượt thành lập 17 phòng thí nghiệm liên kết quốc tế, 27 nền tảng sáng tạo khoa học, 18 cơ sở khoa học nông nghiệp mẫu tại ASEAN. 

 

 Nguồn: Guangxi Daily,  tạp chí Hoa Sen ảnh: Trung Tân Xã