{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án công tác tăng cường tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho người cao tuổi”

Ngày đăng:2022-12-01 10:38:54   

Ngày 29/11, Cơ chế phối hợp phòng chống dịch Covid-19 Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án công tác tăng cường tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho người cao tuổi”, bố trí công tác tăng nhanh thúc đẩy người cao tuổi tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19. Tăng nhanh nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm người hơn 80 tuổi, tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm người 60-79 tuổi.