{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Học giả Việt Nam: Hiện đại hoá mô hình Trung Quốc cung cấp thêm một lựa chọn mới cho việc thực hiện hiện đại hoá các nước trên thế giới

Ngày đăng:2022-12-19 09:46:22   

Hiện đại hoá là tiêu chí quan trọng của sự phát triển tiến bộ của văn minh nhân loại, làm thế nào để thực hiện hiện đại hoá là đề tài quan trọng mà các nước đang phát triển đang gặp phải, và đây cũng là yêu cầu nội tại để các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc và Việt Nam thực hiện phồn vinh và phát triển bền vững. Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đã giới thiệu về lý luận hiện đại hoá mô hình Trung Quốc, một con đường thực hiện hiện đại hoá khác với mô hình phương Tây. Trưởng khoa khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Việt Nam Doãn Thị Chín cho biết, dựa trên tình hình của Trung Quốc, hiện đại hóa mô hình Trung Quốc, mang đặc sắc Trung Quốc đã cung cấp tham khảo quan trọng cho các nước đang phát triển như Việt Nam, phá vỡ sự ràng buộc độc tôn về việc thực hiện hiện đại hóa theo mô hình phương Tây.

 

PGS. TS Doãn Thị Chín,Trưởng khoa khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Việt Nam

 

Thực hiện hiện đại hoá là ước nguyện lịch sử và mục tiêu phấn đấu của hai Đảng Trung-Việt. PGS. TS Doãn Thị Chín cho biết, kể từ khi thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng tìm kiếm con đường hiện đại hoá mô hình Trung Quốc. Bà cho rằng, trên thế giới không chỉ có một mô hình hiện đại hoá duy nhất, cũng không tồn tại tiêu chuẩn hiện đại hoá có thể áp dụng khắp toàn cầu. Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân cùng bước vào xã hội hiện đại hoá, quy mô đã vượt tổng dân số các nước phát triển, tính gian nan và phức tạp chưa từng có, con đường phát triển và phương thức thúc đẩy vừa có đặc trưng chung của các nước thực hiện hiện đại hoá, cũng vừa dựa trên tình hình nước mình, nên tất nhiên mang đặc sắc riêng của mình.

 

PGS. TS Doãn Thị Chín chuyên nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận xã hội chủ nghĩa, nên bà rất quan tâm đến Báo cáo Chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho biết, lý luận hiện đại hoá phương Tây là sự phản ánh về thực tiễn hiện đại hoá của phương Tây, sự phát triển và cái giá phải trả, tiến bộ và hạn chế, v.v.. bắt nguồn từ chế độ hiện đại hoá của các nước phương Tây. Mà hiện đại hoá theo mô hình Trung Quốc được đề cập trong Báo cáo Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải sao chép hiện đại hoá các nước phương Tây hoặc chỉ coi trọng sự phát triển của bản thân nước mình, mà kiên trì con đường phát triển độc lập tự chủ, kiên trì con đường phát triển nhân dân trên hết, theo đuổi con đường phát triển cùng phồn vinh.

 

PGS. TS Doãn Thị Chín nêu ví dụ, Trung Quốc dựa trên tình hình thực tế của mình, tức trong số 1,4 tỷ dân Trung Quốc, có hơn 180 triệu hộ gia đình với 500 triệu nông dân, qua cải cách sâu rộng và toàn diện đối với lĩnh vực nông thôn, phá vỡ trở ngại chế độ hạn chế sự phát triển của nông thôn như: đất đai, nguồn vốn và hộ tịch,v,v, thúc đẩy các yêu tố then chốt như con người, đất đai và nguồn vốn,v.v, ủng hộ phát triển hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Trung Quốc không đi con đường nông nghiệp hiện đại hoá kiểu châu Âu và châu Mỹ thông qua việc tích tụ đất đai, cũng không đi con đường hiện đại hóa nông nghiệp như Nhật Bản và Hàn Quốc quá coi trọng lợi ích của cá nhân, mà thay vào đó, Trung Quốc thông qua các thực thể quản lý nông nghiệp kiểu mới và các dịch vụ xã hội hóa, số lượng lớn nông dân nhỏ được kết nối hữu cơ với nền nông nghiệp hiện đại, bước vào con đường nông nghiệp hiện đại hoá mô hình Trung Quốc với dân số quy mô khổng lồ. PGS. TS Doãn Thị Chín cho biết, điều này đủ chứng minh rằng, hiện đại hoá mô hình Trung Quốc trước hết dựa vào chính tình hình của nước mình.

 

PGS. TS Doãn Thị Chín cho biết, hiện đại hoá mô hình Trung Quốc không chỉ tập trung vào Trung Quốc, mà còn đưa ra mục tiêu và phương án cải thiện và giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Thế giới hiện nay đang gặp phải nhiều thách thức, tình hình địa chính trị căng thẳng, khủng hoảng khí hậu, đại dịch Covid-19, hiện đại hoá kiểu Trung Quốc có quy mô hoành tráng và linh hoạt, đáng để cả thế giới quan tâm, nhất là những thành tựu Trung Quốc về xoá đói giảm nghèo tuyệt đối và nâng cao sản lượng lương thực, cung cấp một mô hình tham khảo quan trọng cho các nước đang phát triển như Việt Nam,v.v.. Mỗi một nước đều nên và có thể dựa trên tình hình nước mình để bước vào con đường hiện đại hoá mang đặc sắc riêng của mình một cách độc lập tự chủ.