{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

“Bài thi Trung Quốc” về chống sa mạc hóa

Ngày đăng:2023-06-16 17:35:12   

Ngày 17/6/2023 là Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán lần thứ 29. Gần mười năm qua, trên một nửa đất đai có thể trị lý sa mạc hóa ở Trung Quốc đã được trị lý, hàng loạt “phương pháp hiệu nghiệm” trong trị lý sa mạc của Trung Quốc như “kỹ thuật trị lý cát bằng lưới trồng cỏ” đã trở thành điển hình trên toàn cầu, đã cung cấp phương án Trung Quốc, đóng góp trí tuệ Trung Quốc cho trị lý sa mạc trên toàn cầu.