{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc: Trung Quốc tổ chức thành công Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN là điều không dễ

Ngày đăng:2020-12-01 17:55:56   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây từ ngày 27-30/11. Mới đây, tại Nhà triển lãm In-đô-nê-xi-a, Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Giâu-ha-ri Ô-rát-man-gun (Djauhari Oratmangun) cho biết, dịch COVID- vẫn đang hoành hành trên thế giới, kinh tế thế giới bị thiệt hại nặng nề, gặp khó khăn chồng chất, Trung Quốc tổ chức thành công Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trong lúc khó khăn như vậy là điều không dễ, rất đáng khâm phục.

 

Ông Giâu-ha-ri Ô-rát-man-gun cho biết, nền tảng Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trên đám mây khiến càng nhiều doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a có thể giới thiệu, quảng bá trực tuyến sản phẩm nhiều hơn. Mong có thể tiếp tục nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước thông qua Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN.

 

Ông Giâu-ha-ri Ô-rát-man-gun cho rằng, Trung Quốc đã đề xuất Quy hoạch năm lần thứ và các mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035, thể hiện đầy đủ quyết tâm mở cửa hơn nữa của Trung Quốc, Trung Quốc mong cùng các nước khác duy trì quan hệ tốt đẹp, đặc biệt về mặt kinh tế-thương mại, điều này cũng sẽ khiến các đối tác thương mại trong đó có In-đô-nê-xi-a được hưởng lợi.