{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc đưa các đoàn tàu cao tốc CR300 với tốc độ 160-350 Km/h vào hoạt động

Ngày đăng:2020-12-22 15:41:06   

 

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Công ty Hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc được biết, mới đây, tàu cao tốc Phục Hưng CR với tốc độ 160- Km/h đã nghiên cứu, phát triển thành công và đưa vào sử dụng, sẽ hoạt động trên nhiều tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc. Như vậy toàn bộ các đoàn tàu cao tốc Phục Hưng CR với tốc độ 160- Km/h đều đưa vào hoạt động, đánh dấu sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ của đường sắt Trung Quốc đã cất một bước đi quan trọng.

 

  Hiện nay, đường sắt cả nước Trung Quốc có đoàn tàu cao tốc Phục Hưng, an toàn vận hành triệu km, vận chuyển hành khách triệu lượt người, dự kiến tàu cao tốc Phục Hưng sẽ che phủ tất cả các tỉnh ở Trung Quốc đại lục năm 2021.